De CIO als politicus
De CIO als politicus

De CIO als politicus

Deze Masterclass leert CIO's om “politiek” te denken en dingen voor elkaar te krijgen!

Het zal gaan over leiderschap, (anders) leren kijken naar macht, politiek handelen en over interventietechnieken in situaties waarin macht een thema is. De wijze waarop een strategie tot stand komt, is even belangrijk als de strategie zelf. Het goed doorzien van de politieke en machtsprocessen in een organisatie is daarbij onontbeerlijk. Als De CIO zich in dit proces niet krachtig laat horen, dan is het zeer waarschijnlijk dat IT geen echte plaats (en het juiste budget) krijgt en alleen maar een volgende rol krijgt toebedeeld.

  • Doorleven van de IT visie naar de organisatie
  • IT een plaats geven in de strategische besluitvorming
  • De confrontatie niet uit de weg gaan maar vruchtbaar maken
  • Strategisch handelen

Dagleiders: Jesse Segers, Daan Sorgeloos (Universiteit Antwerpen).Spreker
Jesse  Segers is gastspreker bij CIO Masterclass 'De CIO als politicus'
Spreker
Daan  Sorgeloos is gastspreker bij CIO Masterclass 'De CIO als politicus'


Titel: De CIO als politicus
Tijd: 09:00 - 16:00
Prijs: € 1.250,00
Datum: 4 november 2016
Locatie: Wijnboerderij - Soest